Feministiskt Självförsvar

Feministiskt självförsvar är ett försvar skapat av tjejer för tjejer. Det skiljer sig från andra typer av självförsvar då feministiskt självförsvar bygger på olika metoder att bemöta det sexualiserade
våldet som kvinnor utsätts för.

Under passen lär vi oss att göra det som könsmaktsordningen ständigt försöker hindra oss från att göra: höja rösten, säga ifrån och stå upp för oss själva.

Läs mer om feministiskt självförsvar

Boka pass