Vad är feministiskt självförsvar?

Av tjejer, för tjejer

Feministiskt självförsvar är ett försvar skapat av tjejer för tjejer. Det skiljer sig från andra typer av självförsvar då feministiskt självförsvar bygger på olika metoder att bemöta det sexualiserade våldet som just kvinnor utsätts för. Under passet lär vi oss att göra det som könsmaktsordningen ständigt försöker hindra oss från att göra: höja rösten, säga ifrån och stå upp för oss själva.

Under ett pass i feministiskt självförsvar får man sig att försvara sig mentalt, verbalt och fysiskt. Vi diskuterar hur det är att vara tjej i dagens samhälle och delar våra erfarenheter i ett tryggt rum.

I  den feministiska självförsvaret tränar vi på att ta plats med hjälp av kroppen och rösten. Vi hittar våra gränser och lär oss att försvara dem mot våld och andra kränkningar. Vi tränar också fysiska tekniker som är enkla att lära sig och som funkar oavsett erfarenhet och storlek. Alla kan lära sig att försvara sig.

Feminism

Vårt självförsvar utgår från feminismen som ideologi. Att dagens samhälle inte är helt jämställt, att män som grupp är överordnade kvinnor som grupp, kallar vi för könsmaktsordningen. 

Könsmaktsordningen kan ta sig många olika uttryck, till exempel att kvinnor har lägre löner än män och att kvinnodominerade branscher har lägre status. Det kan också vara att kvinnor i större utsträckning jobbar deltid för att ta hand om hem och barn och därmed får lägre pension än män. I skolan kan det handla om att killar tar mer plats i klassrummet, att man blir tafsad på i korridoren eller att tjejer förväntas vara högpresterande i skolan. Man kan också se att könsmaktsordningen tar sig uttryck på vår fritid där tjejdominerade idrotter får generellt mindre resurser än killdominerade. Könsmaktsordningen genomsyrar hela samhället, det är samma förtryck som tar sig olika uttryck.

Det sexualiserade våldet är det grövsta uttrycket för könsmaktsordningen. Det är ett samlingsnamn för allt de våld som män utsätter kvinnor för. Våldet kan ta sig många uttryck, det kan vara allt från kommentarer och tafsningar till våldtäkt och mord.

Även om man själv inte har erfarenheter av den typen av våld känner många en rädsla eller oro för att detta skulle kunna hända. Denna vardagsrädsla begränsar ofta våra liv. Man vågar kanske inte gå hem själv på kvällen eller ha på sig vissa typer av kläder. I det feministiska självförsvaret tacklar vi denna rädsla och skapar oss verktyg för att bli mindre begränsade i våra liv.

Tjejseparatism och systerskap

Under våra pass skapar vi ett tryggt rum där tjejer och kvinnor kan mötas själva. Trots att vi alla är olika har vi en sak gemensamt i ett sånt rum, att vi lever som kvinnor i en könsmaktsordning. Är du till exempel ickebinär är det upp till dig att avgöra om du passar in. Kanske är det så att du inte är tjej men behandlas som tjej av samhället, vilket gör att du delar många erfarenheter med andra kvinnor.

Vem kan gå på ett pass?

Våra pass är skapade för att de ska utgå från dig som person. Det bygger inte på svåra tekniker där man måste vara vältränad eller ha en normfungerande kropp, vi anpassar försvaret efter det som passar dig bäst. Det enda du behöver är din egen kropp, hur den än fungerar eller ser ut. Vi håller pass för såväl skolklasser som pensionärer, kvinnor och tjejer i alla åldrar är välkomna.