Fysiskt och mentalt självförsvar

Feministiskt självförsvar bygger på olika metoder att bemöta det sexualiserade våldet som kvinnor utsätts för. Utbildade instruktörer lär ut olika sätt att försvara sig på, både med och utan våld. Under passet har man diskussioner där man pratar om olika sätt våld och kränkningar kan utspela sig på.

Det finns även en praktiskt del, där man lär sig hur man gör i en situation som man inte kan ta sig ur på annat sätt än med våld. Hur slår man till och vart? Men fokus ligger inte enbart på det fysiska försvaret. Det läggs stor vikt på hur man stärker sig själv genom ens sätt att gå, röra sig och prata.

Vi lär oss att göra det som könsmaktsordningen ständigt försöker hindra oss från: höja rösten, säga ifrån och stå upp för oss själva.